Businesswoman working concentrated on computer workstation

Otisk

Integrity Next GmbH

Max-Joseph-Str. 6
80333 Mnichov
Germany

E-Mail: contact@integritynext.com
Telefon: +49 89 21540-5250
Internet: www.integritynext.com
DUNS: 31-408-2859
Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím Twitter, LinkedIn a

Zastoupený výkonným ředitelem: Martin Berr-Sorokin
Obchodní rejstřík, rejstříkový soud v Mnichově: HRB 228797
Daňové identifikační číslo: DE309098587

Odpovědnost podle německé mezistátní dohody o vysílání (§ 55 odst. 2):

Simon Jaehnig
Integrity Next GmbH
Max-Joseph-Str. 6
80333 Mnichov
Germany

Obecná oznámení

Správnosti a úplnosti údajů uvedených v žádosti byla věnována veškerá potřebná péče. Nelze vyloučit, že došlo k některým chybám.

Podmínky a pravidla
Ochrana údajů