Businesswoman working concentrated on computer workstation

Odcisk

Integrity Next GmbH

Max-Joseph-Str. 6
80333 Monachium
Germany

E-mail: contact@integritynext.com
Telefon: +49 89 21540-5250
Internet: www.integritynext.com
DUNS: 31-408-2859
Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez Twitter, LinkedIn oraz
przycisk "? Pomoc" w prawym dolnym rogu przeglądarki.

Reprezentowany przez Dyrektora Naczelnego: Martin Berr-Sorokin
Rejestr Handlowy, Sąd Rejestrowy w Monachium: HRB 228797
Numer identyfikacji podatkowej: DE309098587

Odpowiedzialny zgodnie z umową międzypaństwową o radiofonii i telewizji (§ 55 ust. 2):

Simon Jaehnig
Integrity Next GmbH
Max-Joseph-Str. 6
80333 Monachium
Germany

Uwagi ogólne

Dołożono wszelkich starań, aby zagwarantować prawidłowość i kompletność oświadczeń zawartych we wniosku. Nie można wykluczyć, że wystąpiły pewne błędy.

Warunki usługi
Prywatność danych